0757 577 557
 
 

Servicii Audit


Serviciile noastre de audit cuprind:

• auditarea proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit;
• activitati de audit intern;
• asistenta la intocmirea situatiilor financiare consolidate;
• auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate;
• servicii conexe conform Standardelor Internationale de Control al Calitatii

Auditarea proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit

Descrierea procedurilor care vor face obiectul auditarii fondurilor nerambursabile

• Emiterea Raportului privind Constatarile Factuale;
• Verificarea achizitiilor publice;
• Verificarea conformitatii evidentelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finantare;
• Verificarea veniturilor actiunii (daca veniturile au fost corect recunoscute si inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat);
• Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului, a termenilor si conditiilor Contractului de Finantare, a anexelor sale precum si a altor informatii relevante • Verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar;
• Verificarea sumei totale solicitata la plata de beneficiar cu Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli;
• Aplicarea corecta a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;
• Efectuarea procedurilor conexe de audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si cu Codul Etic pentru Auditorii Profesionisti, emis de IFAC;
• Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului